+47 998 55 883 info@rkbyggogutleie.no

Produkter og tjenester

R.K.BYGG OG UTLEIE kan tilby følgende:

• FORSKALINGSSNEKKERE
• SNEKKERE
• JERNBINDERE
• TØMRERE
• BETONGARBEIDERE
• MURERE
• MONTØRERE AV BETONGELEMENTER

Andre fagområder på forespørsel

Våre håndverkere har ansettelse hos oss. R.K.BYGG OG UTLEIE AS sørger for arbeidstillatelser, arbeidskontrakter, skatter, avgifter, yrkesskadeforsikring, ansvarsforsikring (bedrift og produkt), tjenestepensjon, arbeidstakerregistret, boliger, annen innmelding til norske myndigheter mm. Dokumentasjon på dette er tilgjengelig for våre kunder til enhver tid.